• D ring file (Ảnh 1497)
  • D ring file (Ảnh 1495)
D ring file
File tài liệu các loại

D ring file A4

File còng có khóa hình chữ D, dễ dàng mở ra cho tài liệu vào chỉ bằng một thao tác, gáy rộng từ 3cm-4cm, chứa từ 1-50 tờ giấy. Thuận tiện cho các loại tài liệu đang trong giai đoạn hoàn thiện hồ sơ.
32.000

Mô tả sản phẩm: file còng D

Sản phẩm liên quan