• Sign here đầu nhọn (Ảnh 1595)
  • Sign here đầu nhọn (Ảnh 1596)
  • Sign here đầu nhọn (Ảnh 1597)
Sign here đầu nhọn
Dụng cụ văn phòng

Sign here đầu nhọn

Sign here đầu nhọn , 4 màu, 5 màu dùng để hướng dẫn đến trang ký
10.000

Mô tả sản phẩm: Sign here đầu nhọn

Chỉ dẫn ký đầu nhọn là một đồ dùng rất tiện ích trong văn phòng, các doanh nghiệp, nhà máy, màu sắc đẹp bắt mắt, nhựa cao cấp có sẵn keo dính. Chỉ cẩn bóc và dán vào vị trí cần đánh dấu trang... Tài liệu cần ký, chờ ký, phân loại tài liệu chỉ cần đánh dấu bằng các màu sắc khác nhau của sign here sẽ dễ dàng phân biệt được vị trí cho lãnh đạo ký duyệt

Sản phẩm liên quan