• Bếp từ đơn Rommelsbacher CT 2010/IN (Ảnh 1512)
  • Bếp từ đơn Rommelsbacher CT 2010/IN (Ảnh 1511)
  • Bếp từ đơn Rommelsbacher CT 2010/IN (Ảnh 1513)
Bếp từ đơn Rommelsbacher CT 2010/IN
Bếp từ

Bếp từ đơn Rommelsbacher CT 2010/IN

Bếp từ đơn Rommelsbacher
2.600.000

Mô tả sản phẩm: Bếp từ đơn Rommelsbacher CT 2010/IN

Bếp từ đơn Rommelsbacher CT 2010/IN là loại bếp đơn cho gia đình ít người hoặc cá nhân, dễ di chuyển đi lại cho các chuyến đi du lịch, hoặc cho các cuộc hội họp gia đình ăn lẩu.

 

 

Sản phẩm liên quan